Brandveilige opslag van hout

Brandveilige opslag van hout

Op locaties zoals gemeentewerven en afvalverwerkingsbedrijven wordt houtafval, houtsnippers, en andere niet-milieugevaarlijke vaak tijdelijk opgeslagen in een buitenopslag. Deze buitenopslag moet aan bepaalde eisen voldoen om het risico op brandgevaar zoveel mogelijk te beperken. Hoe zorgt u voor een brandveilige buitenopslag voor hout en houtafval?

Regelgeving houtopslag

Het opslaan van hout en andere afvalstoffen, zoals pallets, rubberen banden en kunststoffen wordt niet direct gezien als een milieurisico. Deze stoffen mag u dus in de buitenlucht opslaan. Wel moeten de risico’s bij een branduitbraak zoveel mogelijk worden ingeperkt. Bent u verantwoordelijk voor de buitenopslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen? Dan moet u ervoor zorgen dat de opslaglocatie voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Beperken bestralingsbelasting

Volgens de voorschriften moet bij de inrichting van de buitenopslag de stralingsbelasting bij brand worden beperkt, om overslag van brand naar een naburig gebouw of terrein te voorkomen. Het voormalige ministerie van VROM heeft een bepalingsmethode warmtestralingsbelasting voor de opslag van hout gepubliceerd. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van de warmtestralingsbelasting en kunt u de opslaglocatie hierop aanpassen zodat het stralingsgehalte binnen de norm valt.

Bereikbaarheid buitenopslag voor brandweer

Bij de opslag van hout is het van groot belang dat er voldoende toegangswegen zijn voor de brandweer om bij een eventuele brand te kunnen blussen. Ook moet er voldoende bluswatercapaciteit voor handen zijn. Zo voorkomt u dat er een onbeheersbare situatie ontstaat en de brand alsnog overslaat naar een naastgelegen perceel.

Bestemmingsplan naastgelegen terreinen

Let erop dat de voorschriften gelden voor bescherming van naastgelegen terreinen in het algemeen, dus niet alleen als er op een naburig perceel al een gebouw, speeltuin, sportterrein o.i.d. staat. Ook als volgens het bestemmingsplan in de toekomst bebouwing is toegestaan. Houdt bij de inrichting van uw opslag dus rekening met mogelijke toekomstige bestemmingen van aangrenzende percelen.

Stijgende prijzen zakelijke schadeverzekeringen

Een ander aandachtspunt is dat bedrijven geconfronteerd worden met hogere kosten voor schade- en brandverzekeringen. Niet alleen de premies stijgen; er worden ook meer strenge voorwaarden en preventieve maatregelen gevraagd. In 2021 stegen de tarieven van zakelijke schadeverzekeringen explosief (onderzoek door Marsh, verzekeringsmakelaar en risicoadviseur).

Daar komt bij dat de risico’s op brand groter worden. Door het veranderende klimaat hebben we te maken met meer extreme weersomstandigheden en hogere temperaturen. Op hete dagen is de kans op een brand van brandbaar materiaal groter. Aandacht voor preventieve maatregelen is dus van belang.

Afscheidingswanden van brandwerend materiaal is daarbij een vereiste. Een andere factor om op te letten is dat de opslag niet te groot wordt gemaakt. Op kleinere oppervlakten is brand eerder waar te nemen, waardoor sneller actie kan worden ondernomen.

Brandveilige houtsnipper opslag met Legioblock

Brand bij opslaglocaties, afvalverwerkers of recyclebedrijven komt regelmatig voor. Uitsluiten is lastig, maar met de juiste veiligheidsmaatregelen kan het brandgevaar worden beperkt. Omdat dit type bedrijven vaak grenzen aan woongebieden is bescherming van de omgeving extra belangrijk.

Een brandveilige opslagbox met betonnen stapelblokken van Legioblock biedt een ideale oplossing. Dit type betonblok is klasse A1 brandwerend en helpt te voorkomen dat de brand overslaat tot andere compartimenten of aangrenzende percelen.

Het flexibele stapelbare bouwsysteem van Legioblock biedt daarnaast de mogelijkheid om de opslaglocatie later aan te passen. De blokken klikken op een slimme manier in elkaar waardoor er geen bevestigingsmateriaal nodig is. Ideaal dus wanneer de capaciteitsbehoefte of het gebruik van het terrein in de toekomst verandert. Daarnaast kunnen we de opslaglocatie voorzien van een overkapping, wanneer gewenst.

Contact

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten om te kijken naar de mogelijkheden voor uw opslaglocatie. Wij denken graag met u mee.