Taluds

Stevige taluds met stapelbare betonblokken

Bent u op zoek naar een oplossing voor een draagkrachtig talud? Bijvoorbeeld om hoogteverschillen te compenseren op uw bedrijventerrein? De stapelbare betonblokken bieden een stevige basis als grondkering bij een talud. Ook voor steile taluds langs een spoor, snelweg of watergang biedt Legioblock de ideale oplossing.

Effectieve oplossing voor steile taluds

Met een muur van betonblokken kunnen we taluds verstevigen tot een hellingshoek van 90°. Bij een taludhelling groter dan 45° spreken we van een steile talud en zijn verstevigende maatregelen nodig om de omgeving te beschermen.

De hellingshoek van de talud bepaalt in grote mate hoe hoog de muur moet zijn en hoeveel versteviging nodig is. Ook de grondsoort (bijvoorbeeld zand, grind of klei) speelt een grote rol in de ballast die de taludversteviging moet kunnen dragen. Dit brengen we een kaart in een statische berekening.

Statische berekening

De statische berekening geeft een overzicht van de voorwaarden voor de bouw en dient als basis voor de bouwtekeningen van de betonnen taludversteviging. Factoren zoals het type ondergrond, het klimaat en de omgeving waarin wordt gebouw nemen we hier ook in mee.

Op deze manier bieden we een totaaloplossing en ontzorgen we u van begin tot eind.

Grondverschuiving en verzakking tegengaan

Bij een talud bestaat het risico dat de grond verschuift of wegspoelt. Ook kunnen verzakkingen optreden in de ondergrond. Met het flexibele en stapelbare systeem van Legioblock kunnen we goed inspelen op de benodigde draagkracht om verschuivingen van grond en verzakking tegen te gaan.

De keermuur langs een talud verstevigen we met één of meerdere steunberen, waardoor een trapconstructie ontstaat. Hierdoor komt de druk van de grond niet enkel op de zijkant maar ook op de bovenkant van de stapelbare betonblokken te liggen. Dit zorgt voor een stabiel geheel. Daarnaast wordt de kracht op de ondergrond verdeeld wat het risico op verzakking wegneemt.

Waterafvoer voor een veilig talud

Vooral in gebieden met veel regen kan water zich ophopen achter de taludversteviging. Op den duur geeft dit een te hoge druk op de muur waardoor deze kan beschadigen. Daarom brengen we een drainagesysteem aan voor een goede waterafvoer. Het water sijpelt langzaam weg, zodat er geen opstopping ontstaat. Zo zorgen we voor een veilige versteviging van het talud voor de lange termijn.

img

Meer informatie?

Wilt u meer weten over taludversteviging met Legioblock? Neem contact met ons op voor informatie of een vrijblijvende prijsopgave. Onze specialisten denken graag met u mee.