De maximale hoogte van een keerwand

Een keerwand van Legioblokken is op te bouwen tot grote hoogte. De maximale hoogte van een keerwand is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ondergrond, de toepassing en het materiaal waarmee de muur eventueel wordt belast. Bij hogere constructies is extra versteviging vaak nodig in de vorm van bijvoorbeeld steunberen. In deze blog zetten we de aandachtspunten en mogelijkheden op een rij.

Breedte Legioblokken

In het assortiment hebben we Legioblokken met 2 verschillende breedtes beschikbaar; blokken van 40cm breed en blokken van 80cm breed. Met de blokken van 40cm breed, kan in de regel gebouwd worden tot een hoogte van ca. 2 m. Deze blokken gebruiken we hoofdzakelijk voor geluidswanden, terreinafscheidingen en als keerwand voor ‘lichte’ materialen. Extra versteviging is bij deze muurhoogtes meestal niet nodig.

De 80cm brede betonblokken kunnen meer gewicht dragen en hoger worden opgestapeld. Dit type stapelblokken gebruiken we daarom voor hogere constructies en bij keerwanden die zwaar belast gaan worden. Denk hierbij aan opslagboxen en sleufsilo’s voor opslag van bulkgoederen en grondstoffen. Extra versteviging is bij dit soort toepassing vaak noodzakelijk.

Stevig bouwen zonder hechtmiddel

Door de noppen aan de bovenkant en de uitsparingen aan de onderkant van de betonblokken ‘klikken’ de blokken in elkaar. Hierdoor heb je geen hechtmateriaal, zoals bijvoorbeeld cement nodig. Wanneer je verder de hoogte in bouwt kan het zijn dat je extra verstevigingen aan moet brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan steunberen of stalen strips om de blokken te koppelen. Bij muurhoogtes vanaf 4 meter brengen we over het algemeen extra verstevigingen aan.

Wat voor soort versteviging precies nodig is ligt aan verschillende factoren, maar met name de bulkbelasting op de keerwand is bepalend. Daarnaast zijn het type ondergrond, het gebruik van zwaar materieel rondom de muur en, in kleinere mate, het klimaat of de weersomstandigheden in de directe omgeving bepalend. Ook als overkappingen of andere ‘zware’ constructies op de blokken worden geplaatst, dienen we extra verstevigingen aan te brengen.

img

Bulkbelasting op de keerwand

Het type en de hoeveelheid lading bepaalt in grote mate de belasting op de betonnen keerwand. Wil je bijvoorbeeld fijn grind opslaan, dan geeft dit een veel hogere druk op de wand dan bijvoorbeeld  afvalhout. Daarnaast heeft de gewenste vulhoogte, of storthoogte, een effect op de stabiliteit en hoogte van de keerwand.

Om te bepalen of muren moeten worden verstevigd wordt rekening gehouden met de ‘kegel’, oftewel het natuurlijk talud van het opslagmateriaal. Een berg zand of grind begint bijvoorbeeld onderaan breed en loopt smaller op in de vorm van een kegel. Daarentegen is kuilvoer een homogene massa die zo goed als rechtop blijft staan. Hoe hoger de belasting tegen de muur, hoe eerder versteviging noodzakelijk is.

Statische berekening

Alle factoren die de mate van belasting op de muur bepalen brengen we samen in een statische berekening voor de blokkenwand. Uit de berekening, uitgevoerd door een extern bouwtechnisch ingenieursbureau, blijkt hoeveel belasting de keerwand werkelijk kan dragen.

Daarnaast kun je met de statische berekening bepalen aan welke eisen de ondergrond (fundering) minimaal moet voldoen en of extra verstevigingen moeten worden aangebracht. De statische berekening vormt de onderbouwing voor de bouwtekeningen.

img

Soorten versteviging voor de keerwand

Het bouwsysteem van Legioblock is dusdanig flexibel dat we verschillende soorten verstevigingen met betonblokken aan kunnen brengen. Hieronder noemen we welke de opties die er onder andere zijn.

Voetblock

Een Legioblock dat bij een 80 cm dikke muur aan weerszijden 40cm uitsteekt. De druk van de wand op de ondergrond, wordt hierdoor beter verdeeld. Bijkomend voordeel van de voetblock is dat de storthoogte van het materiaal hierdoor iets hoger wordt. Omdat het voetblock schuin afloopt blijft er ook geen stortmateriaal op de blok liggen.

Steunberen

Een dwarswand van, over het algemeen, de dubbele breedte van de muur. Dus als je een wand van 80cm dik hebt, zetten we er een blok met een lengte van 160cm dwars in. Aan de achterzijde van de muur steekt de steunbeer dan 80cm uit. De steunbeer ‘vertand’ je over de hele hoogte met de keerwand.

Steunberen met ‘dubbele’ voet

Een steunbeer met in de onderste laag een ‘dubbele voet’, waardoor de druk van de steunbeer op de ondergrond over een nog groter oppervlak wordt verdeeld.

img

Dubbeldikke keermuren

In uitzonderlijke gevallen worden keermuren zelfs ook volledig ‘dubbel’ uitgevoerd. Bij ‘zware’ materialen in combinatie met hoge gewenste storthoogtes, wordt de keerwand dan van beneden naar boven 160cm dik.

Contragewicht

Om er voor te zorgen dat een keerwand niet omvalt of verschuift, kan deze ook aan één zijde worden aangevuld met bijvoorbeeld zand als contragewicht. Vergeet niet dat dit contragewicht natuurlijk ook een tegendraads effect heeft als de keerwand aan de andere zijde niet belast wordt door het stortmateriaal.

img

Interesse?

Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.