Wat is een goede ondergrond voor betonnen stapelblokken?

Wat is een goede ondergrond voor betonnen stapelblokken?

Is de ondergrond geschikt voor een constructie van betonnen stapelblokken? Een fundering aanleggen is niet altijd noodzakelijk. Op een vlakke en draagkrachtige ondergrond kan direct worden gebouwd. Maar, wat als de ondergrond niet vlak of instabiel is? In sommige gevallen is een extra fundering dan wel nodig. In deze blog leggen we uit waar u aan moet denken.

Hoe weet ik of de ondergrond geschikt is?

Om te weten of de ondergrond geschikt is voor een betonnen constructie, bijvoorbeeld een industriële opslaghal, opslagbox of zoutloods, dien je een funderingsonderzoek uit te laten voeren. Met een funderingsonderzoek, ook wel ‘sonderingsonderzoek’ genoemd, wordt de draagkracht van de bodem gemeten. Aan de hand van het sonderingsonderzoek bepaalt de constructeur of een fundering noodzakelijk is en zo ja, wat voor fundering er dan precies nodig is.

Zettingsgevoeligheid bodem

Een factor in het bepalen van de draagkracht van de ondergrond is de zettingsgevoeligheid. Bij een hoge draagkracht is de bodem minder gevoelig voor zetting; de mate van verzakking onder het maaiveld. De grond kan als het ware wat bewegen wanneer het belast wordt met een bouwconstructie. In het sonderingsonderzoek wordt de zettingsgevoeligheid ook gemeten. Bij een lichtelijk zettingsgevoelige ondergrond beweegt de grond minimaal, maar er is een risico op scheuren in een bouwwerk. Hiervoor is bouwen met stapelbare betonblokken de perfecte oplossing, omdat de blokken los van elkaar kunnen bewegen waardoor geen scheurvorming ontstaat.

Wat is het draagvermogen van de betonblokken constructie?

Na het sonderingsonderzoek en het al dan niet aanleggen van een fundering is bekend hoeveel gewicht de ondergrond kan dragen. Naast het type ondergrond bepalen externe factoren het draagvermogen van de betonnen constructie. Hierbij is met name de bulkbelasting op de wand van belang. Het gewicht van de bulk dat tegen de wand drukt en de vulhoogte hebben een effect op de stabiliteit van de blokkenwand.

Daarnaast heeft de belasting door het gebruik van zwaar materieel invloed op het draagvermogen van de muur. Afhankelijk van de mate van belasting kan het nodig zijn extra verstevigingen aan te brengen. Als laatste kunnen weersomstandigheden zoals sneeuw en wind een (gering) effect hebben op de stabiliteit.

Al deze factoren worden door een bouwtechnisch ingenieursbureau meegenomen in een statische berekening. Op basis van de statische berekening worden de bouwtekeningen voor de constructie gemaakt.

img

Gladde ondergrond

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is dat met de ondergrond glad kan zijn na aanleg van een betonnen fundering. Er ontstaat dan een risico op verschuiving van de stapelbare betonblokken. Dit komt met name voor bij een gladde vloer in combinatie met penanten. Bij meer ‘standaard’ wanden is dit niet snel het geval.

Er zijn verschillende oplossingen denkbaar om het risico op verschuivingen weg te nemen.  Bijvoorbeeld door rubberen matten tussen de fundering en het bouwwerk te plaatsen. Een andere optie is het gebruik van verschuifankers die in de fundering worden geboord. Ook deze zaken worden meegenomen in een statische berekening.

img

Advies nodig?

Bij Legioblock werken we samen met erkende partijen die bekend zijn met bouwen met stapelbare betonblokken. Deze kunnen we inschakelen om een sonderingsadvies uit te brengen en, wanneer nodig, een fundering aan te leggen. Wij blijven voor uw gemak aanspreekpunt gedurende het gehele project. Zo kunnen wij u een totaaloplossing bieden voor uw bouwproject.

Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend advies.