Opslagboxen voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen

Afvalverwerkende bedrijven, recyclingbedrijven en producenten van gevaarlijk materiaal hebben ermee te maken; de opslag van gevaarlijke afvalstoffen. Het is van belang dat dit op een veilige manier gebeurt. Opslagboxen voor gevaarlijke afvalstoffen moeten aan strenge eisen voldoen op het gebied van arbeidsveiligheid, brandwerendheid en milieu.

Richtlijn opslag gevaarlijke afvalstoffen

Er bestaan verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen die je op een veilige manier op dient te slaan. Dit zijn gevaarlijke goederen of stoffen met een bepaalde ADR-klasse, of CRM-stoffen.

ADR-klasse afvalstoffen
Met een ADR-classificatie worden gevaarlijke goederen en stoffen aangeduid die verboden zijn om te vervoeren of alleen onder strenge gereguleerde omstandigheden.

CRM afvalstoffen
CRM-stoffen zijn carcinogene (ook wel kankerverwekkende), mutagene en reprotoxische stoffen.

Richtlijnen voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CRM-stoffen staan beschreven in de PGS-15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen).

Opslagboxen voor tijdelijke opslag verpakte gevaarlijke afvalstoffen

Hoewel gevaarlijke afvalstromen volgens de richtlijn verpakt moeten zitten in daarvoor bestemde opslagkasten of vaten, dient de omgeving verder beschermd te worden voor mogelijke risico’s. Denk hierbij aan eventueel vrijkomende stralingen, lekken, brandgevaar en explosiegevaar.

Om die reden worden gevaarlijke afvalstoffen inpandig bewaard in opslagboxen of een opslaghal.

Een constructie met de betonblokken van Legioblock bieden hiervoor een goede oplossing. Voor dergelijke toepassingen bouwen we met een groter formaat betonblokken, waardoor minder naden in de muren ontstaan. Dit zorgt voor een goede afscherming van het opgeslagen afval met de buitenwereld. Als totaaloplossing kunnen we een opslaghal van betonblokken ook voorzien van een overkapping en roldeuren.

Brandwerende muren van Legioblokken

Conform de richtlijn moet de opslagvoorziening een goede brandwerendheid bieden. De brandwerende muren van legioblokken bieden bescherming voor ten minste 4 uur. Doordat de muren tot een grote hoogte kunnen worden opgebouwd voorkomt dit ook brandoverslag naar naastgelegen opslaglocaties.

Veilige opslag gevaarlijk afval

Met scheidingswanden van stapelbare legioblokken zijn verschillende opslagboxen te realiseren met elk een eigen afvalbestemming.

Werknemers kunnen de afvalstromen op deze manier snel en veilig vervoeren naar de juiste opslaglocatie. Ook zijn de verschillende afvalstoffen gemakkelijk te traceren wanneer zij na tijdelijke opslag gereed zijn voor verdere verweking.

Passende oplossing nodig?

Bent u op zoek naar een passende opslagmogelijkheid voor gevaarlijke afvalstromen? Bij Legioblock bent u aan het juiste adres. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en/of een advies op maat.